Personal coaching


Het programma voor Personal Coaching is samengesteld naar aanleiding van bijzonder positieve resultaten vanuit de praktijk. Ik heb ervaren dat er ook een grote behoefte is naar persoonlijke groei, maar dat men ook naar een mogelijkheid op zoek is om dat niet in groepsverband te doen, maar op individueel gebied. Die mogelijkheid is er zeker!

In dit programma kijk ik samen met jou naar;

• De huidige situatie.
• Waar zitten de problemen
• Hoe zijn de problemen ontstaan
• Acceptatie van situaties
• Werken aan een plan van aanpak
• Werken naar het werkelijke doel: JEZELF!!

Er is namelijk niemand zo belangrijk als jezelf. Je verdient het om weer te stralen als een diamant.

Het doel van dit programma is dat je weer bewust wordt van jezelf! Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, werk ik met alle technieken waar ik ook in mijn praktijk mee werk.

Hoe ga ik te werk...

Stapsgewijs benaderen van problemen

Wat is een probleem?

Op zich is een probleem niet meer dan een situatie of gebeurtenis die om een reactie vraagt. Er is sprake van een verschel tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Dit vraagt om het aan te pakken met behulp van verschillende technieken en benaderingen. Je hebt dus altijd een keuze. Je hele leven lang moet je overal voor kiezen. Problemen horen dan ook bij het leven, maar men roept dan ook niet voor niets dat er problemen zijn om op te lossen.

Als je een probleem doeltreffend bij de hoorns weet te pakken, dan kan het de weg openen voor verandering en persoonlijke groei.

Veel mensen denken echter dat een probleem per definitie lastig is, en veel pijn en moeite kost. Het woord probleem zelf komt al bedreigend, en negatief over. Ze zijn geen welkome gasten. Dit hoeft echter helemaal niet zo te zijn. veel problemen worden pas moeilijk en pijnlijk, doordat de manier waarop er met de problemen worden omgegaan, niet de gewenste effecten heeft die jij graag zou willen. Mensen reageren vaak automatisch op een bepaalde manier, hoewel deze manier niet de meest handige hoeft te zijn. en door toch op dezelfde manier door te gaan, wordt het probleem steeds moeilijker en ongrijpbaarder. Juist wanneer de druk om tot een oplossing te komen groot is, wordt het moeilijk het probleem eens van een andere kant te benaderen. Wat er ontbreekt is de afstand tot de situatie. Afstand is onmisbaar om tot nieuwe inzichten te komen, die je verder kunnen helpen.

De stappenmethode

Om een probleem effectief aan te pakken, kan het volgende stappenschema helpen. Het belangrijkste doel hiervan is dat je de nodige afstand kunt nemen, en voor jezelf een keuze uit een aantal alternatieven kunt maken.

STAP 1: BESCHRIJVING
Wat is het probleem precies? Geef dan antwoord op de volgende vragen: wat gebeurt er precies in de situatie ; wat is hieraan onwenselijk, voor wie ; wat is je eigen gedrag ; wat zijn jouw gevoelens en gedachten in deze situatie ; welke factoren en personen hebben invloed op de situatie, of kunnen dat hebben. een goede omschrijving van het probleem is onmisbaar om te komen tot een oplossing.

STAP 2: DOELSTELLING
Wat is je doel of wens voor deze situatie?; hoe moet deze eruit zien? Een doel kun je op vele manieren kiezen. Veel mensen laten zich leiden door "wat hoort"of "wat anderen verwachten", kortom, mensen laten zich door de maatschappij,de grote menigte in een hokje stoppen waar ze eigenlijk helemaal niet in opgesloten willen worden. je kunt je eigen ook laten leiden door wat je NIET wilt dat gebeurt. Vraag je echter ook af waarom je dit niet wilt. De meest gerichte motivatie heb je pas als je een doel kiest waarvan je WEL wilt wat er gebeurt.

Veel mensen hebben de neiging hoog gegrepen doelen te stellen voor zichzelf. Deze doelen heeft men inderdaad wel nodig, maar als deze niet te bewerkstelligen zijn is het de kunst dat je weer even pas op de plaats neemt, en je doelen te gaan herzien. Je uiteindelijke doel kan je dan toch voor ogen houden, maar het is dan nuttig om "tussenstappen"te maken voor je uiteindelijke doel. Tenslotte moet een doel wel realistisch of haalbaar zijn, anders is het bij voorbaat al gedoemd te mislukken. Zo heeft het dan ook geen zin om een doel te stellen waarop je geen invloed kunt uitoefenen.

STAP 3: ALTERNATIEVEN BEDENKEN
Hoe kan ik in deze situatie mijn doel bereiken? Bedenk minstens 10 alternatieven, zonder ze in eerste instantie op "goed"of 'slecht" te beoordelen. Wees open en creatief. Schrijf vervolgens bij elk alternatief dat je bedacht hebt, de (mogelijke) gevolgen op zowel positief of negatief. Weeg dan de alternatieven af aan het doel dat je wilt bereiken en andere belangen/waarden die je ook nastreeft. Zet de alternatieven dan in volgorde van wenselijkheid en kies de meest bruikbare strategie.

STAP 4: UITVOERING VAN GEKOZEN ALTERNATIEVE DOELEN
Begin stap voor stap de gekozen en meest haalbare doelen uit te voeren. Het hoeft niet in één keer goed te lukken. Fouten maken hoort bij het leven. De bedoeling van fouten maken is tenslotte om ervan te leren. Geef jezelf complimenten voor alles wat goed gaat en gun jezelf de tijd om te leren. En boven alles…vertrouw op jezelf!!

STAP 5: TUSSENEVALUATIE
Is het doel al dichterbij gekomen? Waar sta je nu? Kijk terug om te zien wat er nu goed is gegaan en wat minder. Maak jezelf geen verwijten als de dingen niet zo lopen als je had gedacht. Verwen jezelf regelmatig met de moed die je hebt getoond door het proberen. Niet alle alternatieve doelen zullen nu al gunstig uitgepakt zijn. Dus zullen we die doelen nu een onder de loep nemen. Waarom konden ze niet bewerkstelligd worden?; hoe kan je hier anders tegenaan kijken?

STAP 6: UITVOERING VAN DE VOLGENDE OPLOSSINGEN VAN DE LIJST
Je gaat nu stap voor stap bekijken en beschrijven naar de bepaalde doelen die nog niet behaald konden worden, waarom dit niet lukte, leer je visie op bepaalde zaken anders te doen. Je gaat als het ware se scherpe kantjes die je nog hebt bijschaven, zodat je weer één geheel hebt.

STAP 7: ANDERS LEREN KIJKEN NAAR DE PROBLEMEN
Door op een andere manier te kijken naar je problemen, is het nuttig om te leren "loslaten". Sommige oorzaken van problemen kunnen voortkomen uit gebeurtenissen die bv in je jeugd al zijn gebeurt. Probeer bepaalde gebeurtenissen waar je (onbewust) angst ervaart, te beschrijven. Soms kunnen nu ogenschijnlijk onbenullige situaties, invloed hebben gehad op het leven dat je nu leid. Door terug te gaan naar die situaties, kun je ook anders leren kijken naar de huidige situatie.

Wat is er toen gebeurt; hoe is het ontstaan; hoe ging je er toen mee om; wat was je gevoel erbij. Vervolgens ga je dezelfde situatie in het heden plaatsen, als toeschouwer van je eigen situatie, en stel jezelf diezelfde vragen nog eens.

STAP 8: EIND EVALUATIE
Alle doelen die je voor jezelf gesteld hebt, ga je opnieuw bekijken. En kijk hoe ver je al gekomen bent. Nu is het alleen nog tijd om de puntjes op de i te zetten.